logo

Prihlásiť sa

Registrácia

O sekcii

Extrapyramídová sekcia Slovenskej lekárskej spoločnosti bola založená v roku 2018 a združuje lekárov so záujmom o hyperkinetické aj hypokinetické poruchy hybnosti. Sekcia organizuje odborné podujatia, zabezpečuje šírenie informácií o extrapyramídových ochoreniach medzi odbornou aj laickou verejnosťou, zabezpečuje tiež spoluprácu s ostatnými národnými a medzinárodnými organizáciami a inštitúciami, ktoré sa venujú diagnostike a liečbe extrapyramidových ochorení. Extrapyramídová sekcia SNeS je afiliovaná v International Parkinson and Movement Disorders Society.

Ciele

1. Vzdelávanie a šírenie všeobecného povedomia o extrapyramídových poruchách prostredníctvom:

a. Organizovania vzdelávacích programov pre lekárov, vedcov a tiež širokú verejnosť za účelom rozvoja vedeckých a klinických poznatkov o extrapyramídových poruchách
b. Spolupráce s ostatnými národnými a medzinárodnými organizáciami a pacientskymi skupinami

2. Podporovať výskum v oblasti extrapyramídových porúch prostredníctvom:

a. Využívanie vplyvu a zdrojov spoločnosti na zvýšenie podpory výskumu týkajúceho sa extrapyramídových porúch
b. Uľahčenie šírenia informácií o výsledkoch výskumu
c. Podpora a uľahčenie odbornej prípravy vedcov zaoberajúcich sa výskumom extrapyramídových porúch

3. Za účelom zlepšenia starostlivosti o pacientov s extrapyramídovými ochoreniami budeme poskytovať svoje odborné znalosti a poradenstvo pre:

a. Štátny ústav pre kontrolu liečiv - pomáhať im pri schvaľovaní bezpečných a účinných terapeutických možností
b. Verejnosť (médiá) a pacientske organizácie združujúce pacientov s extrapyramídovými ochoreniami
c. Autority, ktoré sa venujú tvorbe štandardov odbornej prípravy, ako aj národných diagnostických a terapeutických smerníc a odporúčaní v tejto špecializácii.

Výbor

PREDSEDA:

organizer image
doc. MUDr. Matej Škorvánek PhD., Neurologická klinika UPJŠ-LF a UNLP,
Košice

ČLENOVIA:

organizer image
prof. MUDr. Peter Valkovič PhD., II. Neurologická klinika LF UK a UNB,
Bratislava
organizer image
prof. MUDr. Ján Benetin PhD., Neurologická klinika SZU a UNB,
Bratislava
organizer image
MUDr. Milan Grofik PhD., Neurologická klinika JLF UK a UN,
Martin
organizer image
MUDr. Vladimír Haň PhD., Neurologická klinika UPJŠ-LF a UNLP,
Košice